Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào website tdic-jsc.com
Bước 2: Chọn sản phẩm, số lượng sản phẩm và thêm vào giỏ hàng, sẽ xuất hiện giao diện như hình bên dưới:


Bước 3: Tiến hành thanh toán và kiểm tra lại các thông tin đơn hàng. Thông tin địa chỉ giao hàng và người nhận hàng là thông tin khách hàng đăng ký tại thời điểm đăng ký tài khoản. Trường hợp khách hàng muốn thay đổi thông tin địa chỉ thanh toán, ấn chọn chỉnh sửa


Trường hợp Khách hàng không chỉnh sửa thông tin vận chuyển, khách hàng chọn phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán và ấn xác nhận để hoàn thành đơn hàng. Bằng việc ấn xác nhận đơn hàng được hiểu Khách hàng và Chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên và có giá trị pháp lý ràng buộc lẫn nhau.